Głównej zawartości

Rehabilitacja prowadzona jest przez ośrodki rehabilitacyjne, które proponują kompleksową opiekę pobytową oraz terapię wspomagającą dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. W ramach takiej opieki prowadzi się wczesną interwencję, kompleksową diagnostykę medyczną, fizykoterapię, kinezyterapię korekcyjną, masaże, hydroterapię, wsparcie dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, poradnictwo psychologiczne oraz prawne dla rodzin i opiekunów, terapię zajęciową.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na podstawie porozumienia z Miastem Rybnik realizuje wczesne wspomaganie dzieci w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II na ul. Władysława Hibnera 55 w Rybniku.

 

Jak ubiegać się o usługi?

Należy zgłosić się bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z aktualnym zaświadczeniem lekarskim poświadczającym konieczność wczesnego wspomagania.