Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach serdecznie zaprasza od 2 stycznia 2018 r. do udziału w Klubie Integracji Społecznej (KIS) osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, osoby z niepełnosprawnością, osoby po opuszczeniu zakładu karnego, osoby bezdomne, osoby uzależnione (po leczeniu odwykowym).

Udział w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolny i bezpłatny.

W ramach KIS będą odbywały się:

  • szkolenia zawodowe,
  • zajęcia z doradcą zawodowym,
  • zajęcia z psychologiem,
  • spotkania grupy wsparcia,
  • spotkania terapii pedagogicznej,
  • zajęcia komputerowe.

Więcej informacji można uzyskać w Klubie Integracji Społecznej, piętro II, pokój nr 7, ul. Wolności 2a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 723 16 72 lub 509 983 558.