Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na bieżącym doradztwie w zakresie prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Więcej szczegółów pod adresem:
https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zapytanie-ofertowe/zapytanie-ofertowe.html