Głównej zawartości

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą bowiem z wyprzedzeniem informować obywateli, np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

Jak dołączyć do RDK? Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • w urzędzie poprzez formularz,
  • przez Internet (na stronie www.gov.pl należy wybrać usługę skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/co-to-jest-rejestr-danych-kontaktowych-rdk